Nijestee Lijzijde Groningen

Resultaatgericht Samenwerken met Nijestee

Woningcorporatie Nijestee neemt de eerste stappen in Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). De RGS methode is een vorm van onderhoudsbeheer, waarbij optimaal en resultaatgericht samengewerkt wordt en gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten van de betrokken partijen. De opdrachtgever schrijft dan niet meer voor ‘wat’ er gedaan moet worden, maar welke resultaten er behaald moet worden. Het is aan de onderhoudspartner om daar het beste plan bij te maken.

Onderhoudsbedrijven die hierin bedreven zijn, hebben hiervoor een keurmerk ontvangen; VGO-keur. Het keurmerk staat voor een stabiele, degelijke onderneming waarmee men vertrouwd zaken kan doen. Wij hebben dit keurmerk behaald op alle onderdelen: gevels, daken, installaties en interieur en met de hoogst mogelijke waardering. Daarmee laten we duidelijk zien dat we graag duurzame samenwerkingen aangaan voor de langere termijn.  Tevens toetst het certificaat de financiële gezondheid en klanttevredenheid. Het biedt de vastgoedeigenaar de zekerheid van een professioneel advies en kwalitatief goede uitvoering.

Nijestee is afgelopen jaar gestart met drie proefprojecten, waaronder woongebouw Lijzijde in Groningen. Het gebouw is door ons volledig in beeld gebracht en in overleg met Nijestee zijn diverse onderhoudsscenario’s uitgewerkt voor de komende 25 jaar. Uiteindelijk is uit de verschillende scenario’s een definitief plan samengesteld en zijn we inmiddels met de uitvoering gestart.

De werkzaamheden zijn onder andere asbestsanering, brandwerende - en installatietechnische maatregelen, hout- en betonreparaties, herstel van de gevelkleding en het straatwerk. We vervangen de bestaande verlichting door LED en frissen de buiten- en binnenzijde op  door het uitvoeren van het schilderwerk. De bewoners hebben meebeslist over de nieuwe kleuren. Al met al een prachtig resultaat!

De onderhoudsconditie wordt door ons de komende 25 jaar gemonitord en gerapporteerd aan Nijestee, zodat zij volledig ontzorgd worden.

Dat is Resultaatgerichte Samenwerking!

Nijestee Lijzijde Groningen


 

Terug naar onze projecten

 

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier dan gratis en vrijblijvend informatie aan.

Contact opnemen