Lenferink regelt het voor deltaWonen

Het project in de Aa-landen (Zwolle) is gereed. Alle 113 woningen zijn voorzien van de nodige isolatie, hebben onderhoud gehad en staan er fris geschilderd bij. Klaar om weer vele jaren mee te gaan. Laat de winter nu maar komen!
Ook voor de bewoners was het een flinke klus. Drukte in de wijk, drukte in de woning......
De aanwezigheid van een consulent in dit project maakte het voor alle partijen makkelijker. De deelname (en daar zijn we meer dan trots op!) bedraagt niet voor niets 100%!

DeltaWonen had, naast het leveren van kwaliteit voor een goede prijs, één belangrijke opdracht meegegeven aan Lenferink. “De gehele uitvoering inclusief de begeleiding van de bewoners uitvoeren met zo min mogelijk klantcontacten voor ons. Wij hebben nauwelijks contact gehad met onze huurders in dit complex. Dat geeft voor ons het beeld dat het project op de juiste manier wordt uitgevoerd. Ook de planning gaf geen enkele reden tot ongerustheid. Tot aan het einde toe is op de dag nauwkeurig de planning gevolgd. Bijzondere situaties werden vlot overlegd en afgehandeld” aldus Theo Schuurman van deltaWonen.

Omdat de consulent de schakel was tussen bewoners, techniek en deltaWonen, werd snel gehandeld en werden knelpunten vlot gesignaleerd en opgelost. Mede ook omdat zij de opnames deed en dus het eerste contact legde werd gelijk gebouwd aan vertrouwen. “Bewoners appen me rustig ’s avonds met een positief bericht of een vraag over de werkzaamheden van de volgende dag.”

Tijdens de opname werd ook geïnventariseerd of bewoners met vakantie waren, op een bepaalde dag niet konden of dat er andere zaken waren waar we aandacht aan konden geven. In onze planning hebben we hier rekening mee gehouden en hebben we maatwerk geleverd. Bewoners ontvingen drie weken voor de uitvoering de individuele dagplanning van ons. Wij zagen extra scherp toe op de naleving van die planning want …. afspraak is afspraak bij Lenferink!

Een goede verstandhouding binnen het team is zeker één van de succesfactoren. “Een opmerking die we regelmatig hoorden, en die we als groot compliment in onze zak steken, is dat verschillende bewoners aangaven er tegenop te zien maar dat het uiteindelijk enorm meeviel. Ook, de veelal oudere, bewoners die in eerste instantie niet mee wilden doen, besloten gaandeweg toch mee te gaan. Dat we op een hele prettige manier werken en luisteren naar de bewoners maakt dat we afsloten met een 100% deelname. Dit overtrof de verwachting van deltaWonen maar maakt ons ook bijzonder trots op ons team. Het feit dat het hele team bij een bewoner uitgenodigd werd om snert te komen eten bevestigde ook dat we “goed bezig” waren”  geeft consulent Linda aan.

Samenvattend kunnen we stellen dat we met z’n allen een mooi stukje werk afgeleverd hebben. Via deze weg bedanken we iedereen die aan dit project heeft meegewerkt. DeltaWonen, onze partners met in het bijzonder de bedrijven Van Elp, Breman en Oude IJssel, onze helpende handen van Klus in de Wijk, medewerkers Lenferink en natuurlijk onze bewoners.

We zitten vol ambitie en bruisen van de ideeën voor de toekomst. Naast persoonlijk contact gaan we bijvoorbeeld intensiever gebruik maken van aanvullende middelen zoals internet en superhandige apps. Benieuwd…? Bel ons gerust!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier dan gratis en vrijblijvend informatie aan.

Contact opnemen