Bewust veilig 2018

 

Op vrijdag 16 maart doet Lenferink mee aan de tweede editie van ‘Bewust Veilig’.

Jaarlijks wordt er op de derde vrijdag in maart, extra aandacht besteed aan het onderwerp: Bewust Veilig zijn. De motivatie is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis moet kunnen en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Het is van het grootste belang om ongelukken en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, én om faciliteiten te bieden zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Dat is een gezamenlijk belang van werkgevers én werknemers.

Kwaliteits- Arbo en Millieubeleid 
Bij ons staat veiligheid voorop en is de geleverde kwaliteit van groot belang. Het Kwaliteit Arbo Milieubeleid (KAM) van Lenferink is erop gericht de activiteiten op een effectieve en economisch verantwoorde wijze uit te voeren. Het werk wordt zo ingericht dat er veilig en gezond gewerkt kan worden.

Voorlichting
Naast onze VCA certificering creëren we met ons veiligheidsbeleid een veilige en gezonde werkomgeving voor ons eigen personeel en personeel van gecontracteerde onderaannemers. Door het thema veiligheid hoog op de agenda te houden proberen we het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers te stimuleren. We geven veel voorlichting en treffen veiligheidsmaatregelen in de gehele keten vanaf ontwerp tot en met nazorg.

Risico-inventarisatie
Om veilig te kunnen en blijven werken heeft Lenferink haar eigen risico-inventarisatie opgesteld. Van onze veel voorkomende werkzaamheden hebben we risico’s in beeld gebracht en daar mitigerende maatregelen voor opgesteld.

Doel: iedereen ’s avonds weer veilig thuis!

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier dan gratis en vrijblijvend informatie aan.

Contact opnemen