Verduurzamen in Oldebroek

Verduurzamen in Oldebroek “Naar label A in de Bloemenbuurt”

Begin dit jaar is Lenferink samen met Salverda als ketenpartner van Omnia Wonen gestart met verduurzaming en grootschalig onderhoud van 121 woningen in Oldebroek. “Een veelzijdige opdracht in een buurt met enthousiaste bewoners,” vertelt Ron Berghuis die vanuit Lenferink als projectleider betrokken is bij het project.

De woningen staan in de Bloemenbuurt van het Gelderse plaatsje op de Veluwe en zijn gebouwd in de jaren ’60. “Een hele gezellige buurt met verschillende bewoners. Oudere mensen die er soms al 50 jaar wonen, jonge gezinnen en ook nieuwe Nederlanders met een migratieachtergrond. De woningen waren niet meer toekomstbestendig en voldoen niet meer aan duurzaamheid- en kwaliteitseisen die corporatie Omnia Wonen aan haar vastgoed stelt.”

Samen groeien
Lenferink werkt al ruim 10 jaar samen met Omnia Wonen. Een samenwerking die in de loop der jaren intensiever en veelzijdiger is geworden. “De groei die we als Lenferink gemaakt hebben zie je mooi terugkomen in de samenwerking met Omnia Wonen. Waar we in het verleden vooral het buitenonderhoud uitvoerden met een groot aandeel voor schilderwerk, zie je dat we nu ook naar binnen gaan en veel bouwkundige werkzaamheden oppakken. Omdat we inmiddels alweer een aantal jaren samenwerken op basis van RGS en dus betrokken zijn bij de planvorming, werken we heel effectief aan oplossingen die het beste passen bij aanwezige behoefte en budget.”

Planvorming
Nadat Omnia Wonen de wens kenbaar maakte de wijk toekomstbestendiger te willen maken, werd Lenferink gevraagd om samen met Salverda verschillende scenario’s uit te werken. “We zijn begonnen met een 0-opname en hebben middels inspecties een inventarisatie gemaakt van de status van de woningen. Toen we eenmaal een goed beeld van de uitgangspositie hadden, hebben we deze naast de doelstelling gelegd en zijn verschillende scenario’s met te nemen maatregelen uitgewerkt. Uiteraard zijn ook de bewoners betrokken in deze inventarisatie. Welke klachten zijn er, welke behoeften zijn er aanwezig bij bewoners; hele relevante input.”

Werkzaamheden
Omnia Wonen heeft de doelstelling de woningen naar Energielabel A te brengen. Uiteindelijk is gekozen voor een heel compleet pakket met maatregelen die samen zorgen dat deze ambitie wordt gerealiseerd. “Zo worden onder andere de daken vervangen en worden de vloeren en spouwmuren opnieuw geïsoleerd. Ook wordt nieuwe beglazing geplaatst. Een compleet nieuwe schil dus. Een nieuwe jas die een stuk minder energie vraagt.” Ook voor het tegengaan van vocht in de woningen worden verschillende bouwkundige maatregelen genomen. “Doormiddel van injecteren brengen we vochtschermen aan in de funderingswanden. Ook maken we de kelderwanden en vloeren waterdicht en worden de houten begane grondvloeren vervangen door goed geïsoleerde renovatievloeren. Aangezien de woningen gemiddeld van Energielabel D komen maken ze een enorme sprong voorwaarts.”

Uitdagingen
Natuurlijk kom je ook uitdagingen tegen die je vervolgens samen oplost. “Om de vloeren te isoleren moeten we onder de vloer aan het werk. Onder de woningen is echter erg veel zand aanwezig waardoor we er niet onder kunnen komen. Dit zand is natuurlijk weg te zuigen, maar er is tevens sprake van asbest in de kruipruimte met de mogelijkheid dat restanten asbest in het zand aanwezig zijn. Voor je asbest saneert dien je de hoeveelheid in kaart te brengen. Maar wat als de saneerder vanwege het zand niet onder de vloer kan? We hebben een asbestinventariseerder en de omgevingsdienst betrokken bij de werkzaamheden. Samen hebben we een plan ontwikkeld waarmee we toch veilig aan het werk kunnen. Doordat je in het bouwteam samenwerkt met vaste partijen, weet wat je aan elkaar hebt. RGS staat ook voor transparantie en goed met elkaar communiceren. Daardoor zijn dergelijke issues geen problemen, maar uitdagingen waar je samen de schouders onder zet.”

Gevelbekleding
Naast een grondige technische upgrade wordt ook gewerkt aan het uiterlijk van de woningen. Door het herstellen van voegen en schilderwerk, maar ook door het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding. “Ook hier zijn de bewoners betrokken bij de werkzaamheden. Er is een bewonersadviesgroep samengesteld die graag meedenkt met het project. Samen met de architect – 19 Het Atelier – is het ontwerp gemaakt en zijn de kleuren bepaald. De eerste gevels zijn inmiddels voorzien van de nieuwe bekleding. Het resultaat is heel mooi geworden, de bewoners zijn er heel blij mee!”

121 woningen Oldebroek

 

Terug naar onze projectenBent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Vraag hier dan gratis en vrijblijvend informatie aan.

Contact opnemen